Razem ku przyszłości

Razem ku przyszłości to nowy projekt realizowany od 1 sierpnia 2012 roku przez Stowarzyszenie Chociszewo Wspólna Przyszłość w ramach Programu Młodzież w działaniu prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Tematem projektu jest dialog międzyreligijny, wymiana myśli, integracja, wzajemne poznanie się i zrozumienie kształtujące postawę tolerancji i szacunku wśród młodzieży z różnych wyznań religijnych. W projekcie uczestniczy młodzież katolicka z Chociszewa, Brójec, Starego Dworu, Łagowca i z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Zielonej Góry oraz jej okolic. Postawę zrozumienia, szacunku i tolerancji chcemy osiągnąć poprzez wzajemne poznanie się na różnych płaszczyznach: religijnej, kulturalnej, zwyczajowej i wspólne podjęcie działań i ich zrealizowanie.

Zakładanym rezultatem będzie postawa zrozumienia i otwartości na druga osobę bez względu na wyznanie, kolor skóry czy przekonania. Dodatkowym rezultatem będzie poznanie nowych osób, nawiązanie nowych relacji i przyjaźni między młodzieżą.

Pierwszym wspólnym działaniem był biwak integracyjno-poznawczy w ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dworku zorganizowany w ostatnim tygodniu sierpnia.