Razem ku przyszłości – ekumeniczny wyjazd edukacyjny

Podczas ostatniego spotkania w ramach programu „Razem ku przeszłości” wybraliśmy się na pielgrzymkę do Szczecina śladem świadków i męczenników wiary-zarówno ze strony ewangelickiej jak i katolickiej.

Odwiedziliśmy m. in. Międzyrzecz- miejsce pierwszego chrztu Pomorzan, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego założone przez siostrę Faustynę. Byliśmy także w Siekierkach, gdzie zwiedziliśmy cmentarz wojenny i ścieżkę edukacyjną "Śladami polskich męczenników drugiej wojny światowej", byliśmy także w sanktuarium maryjnym. W Szczecinie wzięliśmy udział w nabożeństwie niedzielnym, po którym pastor szczecińskiej parafii opowiedział nam o Dietrichu Bonhoefferze. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie starego miasta. Byliśmy w bazylice archikatedralnej św. Jakuba, gdzie podziwialiśmy z tarasu widokowego panoramę Szczecina. Podczas przerwy w zwiedzaniu był czas także na małe przyjemności. W związku z tym cała grupa wybrała się na pizzę. W drodze do domu odwiedziliśmy jeszcze miejsce pamiętnej bitwy pod Cedynią.

Wszyscy uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Na pewno będą go miło wspominać. Wszystkie informacje dotyczące projektu i zdjęcia ze spotkań znajdują się na stronie internetowej www.chociszewo.vel.pl.

Aleksandra Sztermer

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zielonej Górze