Spotkanie adwentowe w Eisenhuttenstadt

W pierwszą niedzielę adwentu, wierni z Kożuchowa i Nowej Soli pojechali na zaproszenie pastora Wolfganga Krautmacher do Eisenhuttenstadt na spotkanie adwentowe.

Na początku uczestniczyli w nabożeństwie podczas, którego obejrzeli przygotowaną przez dzieci i młodzież inscenizację biblijną o oczekiwaniu na Mesjasza. Miłym akcentem było przekazanie skrótu kazania przez pastora Krautmacher w języku polskim.

Na zakończenie nabożeństwa Ks. Dariusz Lik w nawiązaniu do kazania przekazał pozdrowienia z zielonogórskiej parafii.

Po wspólnym czasie spędzonym z gospodarzami przy obficie zastawionym ciastami stole, wysłuchali wspaniałego koncertu adwentowego przygotowanego przez miejscowy chór.

Było to kolejne wspólne spotkanie z przyjaciółmi zza Odry.

02 grudnia 2012 roku

Ks. Dariusz Lik