Ekumeniczne spotkanie adwentowe w Kożuchowie

Pastor Robert Niemiec z Kościoła Zielonoświątkowego w Kożuchowie zaprosił nas na spotkanie adwentowe.

Wyznaczono datę: 16 grudnia godz. 16.00 . Otwartość otwartością, jednak zetknięcie z inną sytuacją budzi wątpliwości. Na szczęście zwyciężyła ciekawość (a może i nie tylko). Stawiliśmy się licznie od najmłodszych do najstarszych parafian. ( Bus dwukrotnie krążył między Zieloną Górą, Nową Solą a Kożuchowem). Wspólnie pieśnią, słowem, modlitwą staraliśmy się przygotować na przyjście Tego, którego Ojciec ustami proroka Izajasza zapowiedział: „(To) Sprawiedliwy mój sługa, (który) wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie”. (Iz 53,11).

Spotkanie pomału przeradzało się w prawdziwą społeczność. Choć na początku introwertyczni luteranie zaskoczeni byli dość ekspresywnym i sugestywnym uczestnictwem braci i sióstr ze zboru zielonoświątkowego w modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Jednak to nie sposób jest ważny, najważniejszy był cel: wspólne przygotowanie się doświadczenie niesamowitej chwili – narodzin najważniejszego dziecka świata Jezusa Chrystusa, które wszystkim niedowiarkom i wątpiącym ofiarowało takie słowa „ Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwszy niż Abraham był, Jam jest” (J 8 ,19).

Parafię Ewangelicko-Augsburską w Zielonej Górze reprezentował ksiądz Dariusz Lik, który kończąc kazanie zwrócił uwagę na to, że dla chrześcijan najważniejszym w momencie narodzenia powinien być fakt, żeby Jezus narodził się w nas, bo wtedy ni łaknąć, ni pragnąć nie będziemy – nakarmi nas prawdziwy chleb żywota – Jezus Chrystus. Przygotowania do wspólnej agapy, wręczenie prezentów dzieciom, śpiewanie kolęd i występ przygotowany przez najmłodszych zakończył nasze spotkanie.

Szkoda, że tak szybko, ale rozumiemy. Bus musiał wykonać podwójną drogę, żeby wszystkich odwieźć do domu. Halina Cieślak